Møte 22. november

Velkommen til møte i Granly kirke søndag 22.11. kl. 11.00. Ungdom deltar i møtet sammen med Morten Heum, og han taler til oss.

Tekstene er utfordrende denne siste søndag i kirkeåret. Det er kollekt til lokalt menighetsarbeid, Vipps 11545. Møtet blir sendt i Facebook-gruppa «Granly menighet – info om hva som skjer». Vi minner om eldstevalget. Vi kan nå være bare 50 i kirken og du må være frisk og ikke i karantene. Påmelding til diakon Rina med SMS til 92657641.