Møter med familiepreg

Gjennom året har vi familiegudstjeneste og familiemøte første søndag i hver måned.

Barna er sammen med hele menigheten inne i kirken på familiegudstjenester og møter med familiepreg. På disse søndagene er det ikke søndagsskole.

Etter kirketid møtes små og store – alle som har anledning til å være med på tur ut i det fri.