Nettgudstjeneste og nattverdsamlinger på søndag

Kjære menighet! I dag, på askeonsdag, begynner fastetiden. På søndag feirer vi digital gudstjeneste med første søndag i faste.

Link til gudstjenesten lå her en uke. Gudstjenesten ble tatt opp på torsdag, og i kunngjøringene sier vi at det blir nettmøte neste søndag også. Nå har det kommet nye retningslinjer som gjør at vi kan samles fysisk igjen! Nærmere informasjon kommer.

Nå er det lenge siden vi har fått feire nattverd sammen! Derfor vil vi invitere til korte nattverdsamlinger på søndag, med inntil åtte deltagere på hver samling. Vi starter klokken 13, og kjører så mange runder som nødvendig. Påmelding til Rina Husby tlf. 92657641 (helst sms) innen fredag kl 20. Så vil du få tildelt tidspunkt. God fastetid!
Hilsen Peter Johansen

Publisert 17. / 21. februar 2021