Nettgudstjeneste søndag 19. april

Vi sender gudstjeneste ved Erling Rantrud søndag kl. 11, på Facebook i gruppa «Granly menighet – info om hva som skjer!»

Dette er en lukket gruppe, men alle som ønsker kan bli medlem:)

Prekenen blir også lagt ut som podkast etter hvert.

Takkofferet denne søndagen går til Granly skole. Det kan gis på Vipps 11545 eller bankkonto til Granly menighet nr 2400 23 80478. Merk overføringen «Granly skole».

Velkommen til å delta via nettet!