Ny ungdomsleder

Vår ungdomsleder Edvard Gilje er innvilget permisjon for å avtjene sin verneplikt for konge og fedreland.

Men i hans fravær har vi allerede fått inn en god erstatning: så ta vel imot Benjamin Andersson! Han bor i Sandefjord, og går siste året på idrettslinja på videregående. I første omgang er han hyret på timebasis for å hjelpe til med det som er mulig å arrangere fram til sommeren, og fra høsten håper vi å kunne få ham inn i en fast stillingsprosent. Vær med Benjamin og ungdomsarbeidet vårt i bønn!

Publisert 23. april 2021