Nytt menighetsstyre

Det nye menighetsstyret i Granly menighet hadde sitt første møte 9. juni.  Styret ble valgt på menighetens årsmøte 27. mai etter at nye vedtekter var godkjent. Disse vedtektene er i tråd med det som ble bestemt på DELKs generalforsamling i fjor sommer.

Styret består av Berit R. Ludvigsen (leder), Tore Slettvik (nestleder), Beate Vollsnes Ekenes, Anders Rønningen, Trygve Mørken og Jørgen Thorp.

Styret vil ha det øverste ansvaret for menighetens økonomiske og administrative oppgaver. Det betyr mange av de samme oppgavene som menighetsutvalget etter delegasjon fra eldsterådet har hatt de siste 3 årene.  Nye vedtekter innebærer at styret nå også har det juridiske ansvar utad for administrative oppgaver i menigheten.  Eldsterådet har fortsatt hyrdeansvaret i menigheten og ansvaret for saker av åndelig karakter.

Vi er spente og ydmyke for nytt ansvar og nye oppgaver, men regner med at vi sammen vil finne gode løsninger for Granly menighet.  Vi ønsker et godt samarbeid med eldsterådet slik at vi sammen jobber etter DELKs visjon ”I Jesus, for hverandre, ut i verden”. 

Vi tar gjerne imot spørsmål, ønsker, forslag og meldinger fra små og store i menigheten, og takker for forbønn. 

Protokoll fra årsmøte og nye vedtekter som ble vedtatt på årsmøtet for Granly menighet ligger i kirkegangen, eller kan sendes på bestilling – ta kontakt med en av oss i styret.

Hilsen styret for Granly menighet
Berit R. Ludvigsen
, styreleder

På bildet ser du (bak fv.) Jørgen Torp, Beate Vollsnes Ekenes og Trygve Mørken. Foran sitter fv. Berit R. Ludvigsen, Anders Rønningen og Tore Slettvik.
Foto: TFR

Artikkelen er publisert 19. juni 2020.