Peter Johansen innsatt som prest i Granly menighet

Peter Johansen ble innsatt som prest under gudstjenesten i Granly kirke i Tønsberg søndag 10. mars, og en nesten fullsatt kirke hadde møtt fram for å være med på den høytidelige handlingen.

 

DELKs tilsynsmann Rolf Ekenes ledet gudstjenesten og sto for selve innsettelsen, og han hilste den nye presten og ønsket ham velkommen som prest i DELK og Granly menighet. Deretter holdt den nye presten dagens preken og talte over Mat 26,36-45.

Vikarprest Andreas Johansson deltok også i gudstjenesten, og i tillegg var det søndagskole med stor oppslutning og ofring til DELKs misjonsarbeid.

Etterpå var det kirkekaffe med bløtkake, før dagen ble avsluttet med hilsener til den nye presten i Granly menighet.

Avisen Dagen har i dag et intervju med vår nye prest Peter Johansen som kommer fra stillingen som sogneprest på Askøy.

Under tittelen «Det store steget ut av folkekirken» skriver avisen blant annet:

«Etter et halvt år som hjemmeværende, har han nå begynt å virke som prest igjen. Ikke i Den norske kirke, men i Det evangelisk-lutherske kirkesamfunn (DELK), som er Norges eldste lutherske frikirkesamfunn. 1. mars begynte han som prest i Granly menighet i Tønsberg. Fem av kirkesamfunnets menigheter er i Vestfold. De ligger i en radius på rundt en time. I tillegg til å være prest i Granly, kommer Johansen også til å reise litt rundt i de andre menighetene og ha gudstjenester der.»

I tillegg uttaler Peter Johansen følgende i intervjuet: – Iblant kan man kjenne seg som seremonimester. I DELK kan jeg i større grad bygge stein for stein. Så håper jeg at jeg kan klare å nå ut over den allerede eksisterende menigheten.

Vi ønsker Peter Johansen velkommen til Granly kirke og ser fram til å bli bedre kjent med ham og familien!

Peter Johansens preken under gudstjenesten i Granly kirke kan du høre her!

Tekst og foto: TFR

Artikkelen er publisert 11. mars 2019