Familiegudstjeneste 1. søndag i fastetiden v/ Peter Johansen

Søndag 1. mars 2020 i Granly kirke

Matt 4, 1-11

1 Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. 2 Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. 3 Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til brød!» 4 Jesus svarte: «Det står skrevet:
 Mennesket lever ikke av brød alene,
 men av hvert ord som kommer fra Guds munn.»
5 Da tok djevelen ham med til den hellige byen, stilte ham ytterst på tempelmuren 6 og sa: «Er du Guds Sønn, så kast deg ned herfra! For det står skrevet:
 Han skal gi englene sine befaling om deg.
Og:
 De skal bære deg på hendene
 så du ikke støter foten mot noen stein.»
7 Men Jesus sa til ham: «Det står også skrevet:
 Du skal ikke sette Herren din Gud på prøve.»
8 Så tok djevelen ham med seg opp på et meget høyt fjell og viste ham alle verdens riker og deres herlighet 9 og sa: «Alt dette vil jeg gi deg dersom du faller ned og tilber meg.» 10 Da sa Jesus til ham: «Bort fra meg, Satan! For det står skrevet:
 Herren din Gud skal du tilbe,
 og ham alene skal du tjene.»
11 Da forlot djevelen ham, og se, engler kom og tjente ham.