Søndagsmøte 3. søndag i adventstiden v/ Kjell Magne Baksaas

Søndag 15. desember 2019, Matt 11, 2-11

2 I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte:  3 «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?»  4 Jesus svarte dem: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser:

5 Blinde ser, og lamme går,
          spedalske renses, og døve hører,
 døde står opp, og evangeliet forkynnes for fattige.
6 Og salig er den som ikke faller fra på grunn av meg.»
Jesus vitner om Johannes
7 Da de gikk, begynte Jesus å tale til folket om Johannes: «Hva dro dere ut i ødemarken for å se? Et siv som svaier i vinden?  8 Nei! Hva gikk dere ut for å se? En mann kledd i fine klær? De som går i fine klær, bor i kongenes slott.  9 Hva gikk dere da ut for å se? En profet? Ja, jeg sier dere: mer enn en profet! 10 Det er om ham det står skrevet:
 Se, jeg sender min budbærer foran deg,
 han skal rydde veien for deg.
11 Sannelig, jeg sier dere: Blant dem som er født av kvinner, har det ikke stått fram noen større enn døperen Johannes. Men den minste i himmelriket er større enn han.