Bønn i kirken

Onsdager kl. 20.30 (når det ikke er kveldsgudstjeneste) samles vi i kirken til bønnesamling.