Podkast (lydopptak fra møter og taler)

Lytt til opptak fra møter og taler på Granly. Du kan enten lytte her fra nettsidene, eller du kan abonnere på vår podkast-strøm slik at du får de siste opptakene rett på din mobil/nettbrett eller annen podkast-avspiller.

For å abonnere, lim inn denne adressen i iTunes > Fil > Abonner på podkast – eller tilsvarende for annen lydavspiller:

http://granlymenighet.no/?feed=podcast

Søndagsmøte 4. søndag i åpenbaringstiden v/ Lars Håkon Slette

Søndag 26. januar Granly kirke 35 Da Jesus nærmet seg Jeriko, satt en blind mann ved veien og tigget. 36 Mannen hørte at det var mye folk på veien, og spurte hva som sto på. 37 De svarte ham: «Jesus fra Nasaret kommer forbi.» 38 Da ropte han: «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» 39 De som gikk […]

[ Les mer ]

Gudstjeneste 3. søndag. i Åpenbaringstiden v/ Peter Johansen

Søndag 19. januar 2020 i Granly kirke Joh 2, 1-11 1 Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der. 2 Også Jesus og disiplene hans var innbudt. 3 Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham: «De har ikke mer vin.» 4 «Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus. «Min time er ennå ikke […]

[ Les mer ]

Søndagsmøte 2. søndag i åpenbaringstiden v/Arvid Ludvigsen

Søndag 12. januar 2020 i Granly kirke Matt 3, 13-17 13 Da kom Jesus fra Galilea til Johannes ved Jordan for å bli døpt av ham. 14 Men Johannes ville hindre ham og sa: «Jeg trenger å bli døpt av deg, og så kommer du til meg?» 15 Jesus svarte: «La det nå skje! Dette må vi gjøre […]

[ Les mer ]

Familiegudstjeneste Kristi åpenbaringsdag v/ Peter Johansen

Søndag 5.januar Matt 2, 1-12 1 Da Jesus var født i Betlehem i Judea, på den tiden Herodes var konge, kom noen vismenn fra Østen til Jerusalem 2 og spurte: «Hvor er jødenes konge som nå er født? Vi har sett stjernen hans gå opp, og vi er kommet for å hylle ham.» 3 Da kong Herodes hørte det, ble […]

[ Les mer ]

Høytidsgudstjeneste 1. Juledag v/ Bertil Andersson

25.desember, Joh 1, 1-14 1 I begynnelsen var Ordet.          Ordet var hos Gud,          og Ordet var Gud.              2 Han var i begynnelsen hos Gud.              3 Alt er blitt til ved ham,          uten ham er ikke noe blitt til.                  Det som ble til    4 i ham, var liv,          og livet var menneskenes lys.              5 Lyset skinner i mørket,          og mørket har ikke overvunnet det.        6 Et menneske sto fram, utsendt av Gud. Navnet […]

[ Les mer ]

Søndagsmøte 4. søndag i adventstiden v/ Morten Heum

Søndag 22. desember 2019, Luk 1, 46-55 46 Da sa Maria:          «Min sjel opphøyer Herren,              47 og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.              48 For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom.          Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig,              49 for store ting har han gjort mot meg,          han, den mektige; hellig er hans navn.              50 Fra slekt til […]

[ Les mer ]

Søndagsmøte 3. søndag i adventstiden v/ Kjell Magne Baksaas

Søndag 15. desember 2019, Matt 11, 2-11 2 I fengselet fikk Johannes høre om alt Kristus gjorde. Han sendte bud med disiplene sine og spurte:  3 «Er du den som skal komme, eller skal vi vente en annen?»  4 Jesus svarte dem: «Gå og fortell Johannes hva dere hører og ser: 5 Blinde ser, og lamme går,          spedalske renses, og døve hører, døde står opp, […]

[ Les mer ]

Gudstjeneste Domssøndag v/ Peter Johansen

Søndag 24. November 2019 Joh 9, 39-41 39 Da sa Jesus: «Til dom er jeg kommet til denne verden, så de som ikke ser, skal bli seende, og de som ser, skal bli blinde.» 40 Noen av fariseerne som sto der, hørte dette og sa til ham: «Kanskje vi også er blinde?» 41 Jesus svarte: «Var dere blinde, hadde dere […]

[ Les mer ]

Gudstjeneste 22. søndag i treenighetstiden v/ Andreas Johansson

Søndag 10. November Joh 5,45-47 45 Tro ikke at jeg vil anklage dere hos Far. Den som anklager dere, er Moses, han som dere setter deres håp til. 46 Hadde dere trodd Moses, hadde dere også trodd meg. For det er meg han har skrevet om. 47 Hvis dere ikke tror hans skrifter, hvordan kan dere da tro mine ord?»

[ Les mer ]

Søndagsmøte Allehelgensdag v/David Gjerp

Søndag 3. november 2019 i Granly kirke. Luk 6, 20-23 Da løftet han blikket, så på disiplene sine og sa:          «Salige er dere fattige,          Guds rike er deres. 21 Salige er dere som nå sulter,          dere skal mettes.          Salige er dere som nå gråter,          dere skal le. 22 Salige er dere når folk hater dere,          når de utstøter dere og håner dere          og skyr […]

[ Les mer ]