Podkast (lydopptak fra møter og taler)

Lytt til opptak fra møter og taler på Granly. Du kan enten lytte her fra nettsidene, eller du kan abonnere på vår podkast-strøm slik at du får de siste opptakene rett på din mobil/nettbrett eller annen podkast-avspiller.

For å abonnere, lim inn denne adressen i iTunes > Fil > Abonner på podkast – eller tilsvarende for annen lydavspiller:

http://granlymenighet.no/?feed=podcast

Søndagsmøte 9.s.i treenighetstiden v/Lars Håkon Slette

Søndag 2. August Granly kirke Rom 8, 31-39 31 Hva skal vi så si til dette? Er Gud for oss, hvem er da mot oss? 32 Han som ikke sparte sin egen Sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre noe annet enn å gi oss alt sammen med ham?    33 Hvem kan anklage dem Gud har utvalgt? […]

[ Les mer ]

Felles søndagsmøte for Granly, Bjerkely og Horten, på Granly v/ Bjørn Lauritzen.

8.s.i treenighetstiden. Søndag 26 juli. Matt 6, 19-24 19 Dere skal ikke samle skatter på jorden, hvor møll og mark ødelegger, og hvor tyver bryter inn og stjeler. 20 Men dere skal samle skatter i himmelen, der verken møll eller mark ødelegger og tyver ikke bryter inn og stjeler. 21 For der skatten din er, vil også hjertet ditt være.    22 Øyet […]

[ Les mer ]

Gudstjeneste 4. søndag i treenighetstiden v/ Arild Minnesjord

Søndag 28. juni 2020, Granly kirke 1. Kor 9, 24-27 24 Vet dere ikke at på stadion deltar alle i løpet, men bare én får seiersprisen? Løp da slik at dere vinner den! 25 Alle som deltar i kamplekene, må nekte seg alt. De gjør det for å vinne en seierskrans som visner, vi for å vinne […]

[ Les mer ]

Familiegudstjeneste Treenighetssøndag v/ Kristoffer Hansen-Ekenes

Søndag 7. juni 2020 Matt 28, 16-20 16 Men de elleve disiplene dro til Galilea, til fjellet der Jesus hadde sagt han ville møte dem. 17 Og da de fikk se ham, falt de ned og tilba ham; men noen tvilte. 18 Da trådte Jesus fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og […]

[ Les mer ]

Møte søndag før pinse v/ Lillian Kallsten

Søndag 24. mai 2020 Joh, 15, 26-27 26 Når Talsmannen kommer, han som jeg skal sende dere fra Far, sannhetens Ånd som går ut fra Far, da skal han vitne om meg. 27 Men også dere skal vitne, for dere har vært hos meg fra begynnelsen av.

[ Les mer ]

Høytidsgudstjeneste 1. pinsedag v/ Peter Johansen

Søndag 31.mai, Granly Kirke Joh 20, 19-23 19. Det var om kvelden samme dag, den første dagen i uken. Av frykt for jødene hadde disiplene stengt dørene der de var samlet. Da kom Jesus; han sto midt iblant dem og sa: «Fred være med dere!» 20. Og da han hadde sagt det, viste han dem […]

[ Les mer ]

Nettpreken 2. søndag i Påsketiden v/ Erling Rantrud

Søndag 19.4.2020 Joh 21, 1-14 1 Siden åpenbarte Jesus seg enda en gang for disiplene ved Tiberiassjøen. Det gikk slik til: 2 Simon Peter, Tomas, som ble kalt Tvillingen, Natanael fra Kana i Galilea, Sebedeus-sønnene og to andre av disiplene hans var sammen der. 3 Simon Peter sier til de andre: «Jeg drar ut og fisker.» «Vi blir […]

[ Les mer ]

Påskedag 12. april 2020 nettpreken v/ Peter Johansen

Luk 24, 1-9 Påskedag 1 Ved daggry den første dagen i uken kom kvinnene til graven og hadde med seg de velluktende oljene som de hadde laget i stand. 2 Da så de at steinen var rullet fra graven. 3 Og de gikk inn, men fant ikke Herren Jesu kropp. 4 De visste ikke hva de skulle tro, men […]

[ Les mer ]

4. søndag i fastetiden nettpreken v/ Peter Johansen

Søndag 29. mars 2020 Planer om å drepe Jesus 45 Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham. 46 Men noen gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort. 47 Da kalte overprestene og fariseerne sammen Rådet, og de sa: «Hva skal vi gjøre? Dette mennesket […]

[ Les mer ]

Søndag 22.mars 2020 Maria budskapsdag nettpreken v/Peter Johansen

Luk 1, 26-38 Budskapet til Maria 26 Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, 27 til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. 28 Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du […]

[ Les mer ]