Podkast (lydopptak fra møter og taler)

Lytt til opptak fra møter og taler på Granly. Du kan enten lytte her fra nettsidene, eller du kan abonnere på vår podkast-strøm slik at du får de siste opptakene rett på din mobil/nettbrett eller annen podkast-avspiller.

For å abonnere, lim inn denne adressen i iTunes > Fil > Abonner på podkast – eller tilsvarende for annen lydavspiller:

http://granlymenighet.no/?feed=podcast

Familiegudstjeneste Kristi åpenbaringsdag v/ Peter Johansen

Granly kirke 3. januar 2021 40 Og gutten vokste og ble sterk, fylt av visdom, og Guds nåde var over ham. 41 Hvert år pleide Jesu foreldre å dra til Jerusalem for å feire påske. 42 Da han var blitt tolv år, dro de som vanlig opp til høytiden. 43 Men da høytidsdagene var over og de skulle hjem, ble gutten Jesus […]

[ Les mer ]

Høytidsgudstjeneste 1. juledag v/ Morten Askjer

Granly kirke 25. desember 2020 Joh 1,1-14 1 I begynnelsen var Ordet.          Ordet var hos Gud,          og Ordet var Gud.              2 Han var i begynnelsen hos Gud.              3 Alt er blitt til ved ham,          uten ham er ikke noe blitt til.                  Det som ble til    4 i ham, var liv,          og livet var menneskenes lys.              5 Lyset skinner i mørket,          og mørket har ikke overvunnet det.        6 Et menneske sto fram, utsendt […]

[ Les mer ]

Gudstjeneste Julaften v/ Peter Johansen

Granly kirke 24. desember 2020 Luk 2,1-20 1 Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. 2 Denne første innskrivningen ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. 3 Og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by.    4 Josef dro da fra byen […]

[ Les mer ]

Søndagsmøte 4.s.i adventstiden v/Signe Lisa Fevang.

Granly kirke 20. desember 2020 Luk 1,39-45 39 Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda 40 hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. 41 Da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av Den hellige ånd 42 og ropte høyt: […]

[ Les mer ]

Gudstjeneste 3. søndag i advent v/ Peter Johansen

Granly kirke 13. desember 2020 Luk 3, 7-18 7 Mye folk dro ut for å bli døpt av Johannes, og han sa til dem: «Ormeyngel! Hvem har lært dere hvordan dere skal slippe unna den vreden som skal komme? 8 Så bær da frukt som svarer til omvendelsen. Og begynn ikke å si til dere selv: ‘Vi har […]

[ Les mer ]

Søndagsmøte 2. s. i advent v/ søndagsskolen og Peter Johansen

Granly kirke 6. desember 2020 Luk 21.27-36 27 Da skal de se Menneskesønnen komme i skyen med stor makt og herlighet. 28 Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For da skal dere snart bli satt fri.» 29 Han fortalte dem en lignelse:        «Se på fikentreet og alle andre trær! 30 Når dere ser at de springer ut, vet […]

[ Les mer ]

Gudstjeneste 1. søndag i advent v/ Peter Johansen

Granly kirke 29. november 2020 Luk. 4, 16-22a 16 Han kom også til Nasaret, hvor han var vokst opp, og på sabbaten gikk han inn i synagogen, slik han pleide. Da han reiste seg for å lese, 17 rakte de ham profeten Jesajas bok. Han åpnet bokrullen og fant stedet der det står skrevet:              18  Herrens Ånd er over meg,           for […]

[ Les mer ]

Søndagsmøte, Domssøndag, Kristi kongedag v/Morten Heum og ungdom

22. november 2020 i Granly kirke Matt 25,31-46 (Åp 20,11-13) 31 Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, 32 og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, 33 og stille sauene på sin høyre […]

[ Les mer ]

Gudstjeneste 24. søndag i treenighetstiden v/ Fred Arne Fahre

15. november 2020 i Granly kirke Joh. 6, 63-69 Mange blir støtt av Jesu ord60 Mange av disiplene hans sa da de hørte det: «Dette er harde ord! Hvem kan høre på slikt?» 61 Jesus visste med seg selv at disiplene hans murret på grunn av dette, og han sa: «Gjør dette at dere faller fra? 62 Hva så når […]

[ Les mer ]

Søndagsmøte 23.s. i treenighetstiden. Møtehelg v/Harald K. Hammer.

Granly kirke 8. november 2020 Kjærlighetens 10 bud- » Er det farlig å bli hellig ?»

[ Les mer ]