Podkast (lydopptak fra møter og taler)

Lytt til opptak fra møter og taler på Granly. Du kan enten lytte her fra nettsidene, eller du kan abonnere på vår podkast-strøm slik at du får de siste opptakene rett på din mobil/nettbrett eller annen podkast-avspiller.

For å abonnere, lim inn denne adressen i iTunes > Fil > Abonner på podkast – eller tilsvarende for annen lydavspiller:

http://granlymenighet.no/?feed=podcast

4. søndag i fastetiden nettpreken v/ Peter Johansen

Søndag 29. mars 2020 Planer om å drepe Jesus 45 Mange av jødene som var kommet til Maria og hadde sett det Jesus gjorde, kom til tro på ham. 46 Men noen gikk til fariseerne og fortalte hva han hadde gjort. 47 Da kalte overprestene og fariseerne sammen Rådet, og de sa: «Hva skal vi gjøre? Dette mennesket […]

[ Les mer ]

Søndag 22.mars 2020 Maria budskapsdag nettpreken v/Peter Johansen

Luk 1, 26-38 Budskapet til Maria 26 Men da Elisabet var i sjette måned, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som het Nasaret, 27 til en jomfru som var lovet bort til Josef, en mann av Davids ætt. Jomfruens navn var Maria. 28 Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du […]

[ Les mer ]

Søndag 15. mars 2020 nettpreken v/ Peter Johansen

Luk 11, 14-28 Jesu makt over onde ånder 14 En gang drev han ut en ond ånd som var stum. Da den onde ånden fór ut, begynte den stumme å tale, og folk undret seg. 15 Men noen av dem sa: «Det er ved hjelp av Beelsebul, herskeren over de onde åndene, at han driver de onde […]

[ Les mer ]

Familiegudstjeneste 1. søndag i fastetiden v/ Peter Johansen

Søndag 1. mars 2020 i Granly kirke Matt 4, 1-11 1 Jesus ble så av Ånden ført ut i ødemarken for å bli fristet av djevelen. 2 Han fastet i førti dager og førti netter og ble til sist sulten. 3 Da kom fristeren til ham og sa: «Er du Guds Sønn, så si at disse steinene skal bli til […]

[ Les mer ]

Møte fastelavnssøndag v/ Kjetil Baksaas

Søndag 23. februar 2020 i Granly kirke Joh 17, 20-26 20 Jeg ber ikke bare for dem, men også for dem som gjennom deres ord kommer til tro på meg. 21 Må de alle være ett, slik du, Far, er i meg og jeg i deg. Slik skal også de være i oss, for at verden skal […]

[ Les mer ]

Temagudstjeneste om liturgi v/ Bertil Andersson

Søndag 16. februar 2020 i Granly kirke

[ Les mer ]

Møte Såmannssøndag v/ Svein Minnesjord

Søndag 9. februar 2020 Granly kirke Luk 8, 4-15 4 Mye folk strømmet nå til fra byene omkring. Da en stor mengde hadde samlet seg om ham, fortalte han en lignelse:5 «En såmann gikk ut for å så kornet sitt. Og da han sådde, falt noe ved veien. Det ble tråkket ned, og fuglene under himmelen kom […]

[ Les mer ]

Familiegudstjeneste 5. søndag i Åpenbaringstiden v/ Håkon Valen-Sendstad

Søndag 3. februar 2020 i Granly kirke Mark 2, 1-12 1 Noen dager senere kom Jesus igjen til Kapernaum, og det ble kjent at han var hjemme. 2 Det samlet seg så mange at de ikke fikk plass, ikke engang utenfor døren. Mens han forkynte Ordet for dem, 3 kom de til ham med en som var lam. Det var […]

[ Les mer ]

Søndagsmøte 4. søndag i åpenbaringstiden v/ Lars Håkon Slette

Søndag 26. januar Granly kirke 35 Da Jesus nærmet seg Jeriko, satt en blind mann ved veien og tigget. 36 Mannen hørte at det var mye folk på veien, og spurte hva som sto på. 37 De svarte ham: «Jesus fra Nasaret kommer forbi.» 38 Da ropte han: «Jesus, du Davids sønn, ha barmhjertighet med meg!» 39 De som gikk […]

[ Les mer ]

Gudstjeneste 3. søndag. i Åpenbaringstiden v/ Peter Johansen

Søndag 19. januar 2020 i Granly kirke Joh 2, 1-11 1 Den tredje dagen var det et bryllup i Kana i Galilea. Jesu mor var der. 2 Også Jesus og disiplene hans var innbudt. 3 Da vinen tok slutt, sa Jesu mor til ham: «De har ikke mer vin.» 4 «Kvinne, hva vil du meg?» sa Jesus. «Min time er ennå ikke […]

[ Les mer ]