Podkast (lydopptak fra møter og taler)

Lytt til opptak fra møter og taler på Granly. Du kan enten lytte her fra nettsidene, eller du kan abonnere på vår podkast-strøm slik at du får de siste opptakene rett på din mobil/nettbrett eller annen podkast-avspiller.

For å abonnere, lim inn denne adressen i iTunes > Fil > Abonner på podkast – eller tilsvarende for annen lydavspiller:

//granlymenighet.no/?feed=podcast

Gudstjeneste 15. søndag i treenighetstiden v/ Peter Johansen

Søndag 22. september i Granly kirke. Joh 15, 9-12. 9 Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i min kjærlighet! 10 Hvis dere holder mine bud, blir dere i min kjærlighet, slik jeg har holdt min Fars bud og blir i hans kjærlighet. 11 Dette har jeg sagt dere for at min glede kan være i dere […]

[ Les mer ]

Familiegudstjeneste 12. søndag i treenighetstiden v/ Rolf Ekenes

Søndag 1. september i Granly kirke. Mark 6, 33-34 33 Men mange så at de dro bort, og kjente dem igjen, og fra alle byene strømmet folk sammen til fots og nådde fram før dem. 34 Da Jesus gikk i land, fikk han se en mengde mennesker. Han fikk inderlig medfølelse med dem, for de var som sauer uten […]

[ Les mer ]

Gudstjeneste 11. søndag i treenighetstiden v/ Peter Johansen

Søndag 25. august 2019 i Granly kirke Joh. 8, 31-36 31  Jesus sa da til de jødene som var kommet til tro på ham: «Hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler. 32 Da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri.» 33 De sa til ham: «Vi er Abrahams ætt og har aldri […]

[ Les mer ]

Søndagsmøte 10. søndag i treenighetstiden v/ Sverre Bøe

Søndag 18. august 2019 i Granly kirke. Mark 11, 25-26 25 Men når dere står og ber og har noe å anklage en annen for, så tilgi ham, for at deres Far i himmelen kan tilgi dere misgjerningene deres. 26 Men om dere ikke tilgir, skal heller ikke deres Far i himmelen tilgi deres misgjerninger. 

[ Les mer ]

Gudstjeneste 9.s. i treenighetstiden v/Peter Johansen

Gudstjeneste i Granly kirke 11. august 2019 Luk 6, 36-42 36 Vær barmhjertige, slik deres Far er barmhjertig. 37 Døm ikke, så skal dere ikke bli dømt. Fordøm ikke, så skal dere ikke bli fordømt. Ettergi, så skal dere få ettergitt. 38 Gi, så skal dere få: Et godt mål, sammenristet, stappet og breddfullt, skal dere få i fanget. For […]

[ Les mer ]

Familiemøte 8.s.i treenighetstiden

Søndagsmøte 4.august v/ Arvid Ludvigsen Mark 12, 28-34 28 En av de skriftlærde, som hadde hørt på dette ordskiftet og lagt merke til hvor godt Jesus svarte, gikk bort til ham og spurte: «Hvilket bud er det første av alle?» 29 Jesus svarte: «Det første budet er dette: ‘ Hør, Israel! Herren vår Gud, Herren er én.30 Du skal elske […]

[ Les mer ]

Søndagsmøte 6. søn i treenighetstiden v/ Kjell Magne Baksaas

Søndag 21.juli 2019. Tale v/ Kjell Magne Baksaas Matt3, 13-19 13 Så gikk han opp i fjellet. Han kalte til seg dem han ville, og de kom til ham. 14 Han pekte ut tolv, *som han også kalte apostler,• for at de skulle være sammen med ham, og for at han kunne sende dem ut for å forkynne15 og […]

[ Les mer ]

Gudstjeneste 5.søndag i treenighetstiden

Fellesgudstjeneste med Bjerkely og Horten søndag 14.juli v/ Peter Johansen Matt 18,12-18 12 Hva mener dere? Dersom en mann har hundre sauer og én av dem går seg vill, lar han ikke da de nittini være igjen i fjellet og går og leter etter den som er kommet på avveier? 13 Og skulle han finne den – sannelig, […]

[ Les mer ]

Gudstjeneste 3.søndag i treenighetstiden v/Peter Johansen

Mark 10, 13-16 Gudstjeneste i Granly kirke 30. juni 2019 13 De bar små barn til ham for at han skulle røre ved dem, men disiplene viste dem bort. 14 Da Jesus så det, ble han sint og sa til dem: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som […]

[ Les mer ]

Møte treenighetssøndag v/ Karl Erik Kjær

Møte i Granly kirke treenighetssøndag 16. juni 2019.
Apg 17, 22-34

[ Les mer ]