Podkast (lydopptak fra møter og taler)

Lytt til opptak fra møter og taler på Granly. Du kan enten lytte her fra nettsidene, eller du kan abonnere på vår podkast-strøm slik at du får de siste opptakene rett på din mobil/nettbrett eller annen podkast-avspiller.

For å abonnere, lim inn denne adressen i iTunes > Fil > Abonner på podkast – eller tilsvarende for annen lydavspiller:

http://granlymenighet.no/?feed=podcast

Nettsendt søndagsmøte v/Svein Minnesjord

Granly kirke 16. mai 2021 Joh 3,16-21 16 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 17 Gud sendte ikke sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved […]

[ Les mer ]

Gudstjeneste 6.s i påsketiden med eldsteinnsettelse V/ Bertil Andersson og Peter Johansen.

Granly kirke 9. mai 2021 Matt 7,7-12 7 Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne. Bank på, så skal det lukkes opp for dere. 8 For den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det lukkes opp for.    9 Eller hvem av dere vil gi sønnen sin en […]

[ Les mer ]

Nettsendt søndagsmøte, 4.s i påsketiden v/ Stian Ludvigsen fra Evangeliesenteret.

Granly kirke 25. april 2021 1 Sam 3, 4-10. 4 Da ropte Herren på Samuel. Han svarte: «Her er jeg»,  5 og løp inn til Eli og sa: «Her er jeg; du ropte på meg.» Men Eli sa: «Nei, jeg ropte ikke på deg. Gå og legg deg igjen!» Så gikk han og la seg.  6 Da ropte Herren en […]

[ Les mer ]

Nettsendt søndagsmøte, 2.s i påsketiden v/Signe B Gjelstad

Granly kirke 11. april 2021 Joh 21,15-19 15 Da de var ferdige med måltidet, sier Jesus til Simon Peter: «Simon, sønn av Johannes, elsker du meg mer enn disse?» Han svarte: «Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær.» Jesus sier til ham: «Fø lammene mine!» 16 Igjen, for annen gang, sier han: «Simon, sønn av Johannes, […]

[ Les mer ]

Nettsendt høytidsgudstjeneste v/Peter Johansen 1. påskedag

Granly kirke 4. april 2021 Matt 28,1-10 1 Da sabbaten var over og det begynte å lysne den første dagen i uken, kom Maria Magdalena og den andre Maria for å se til graven. 2 Med ett ble det et kraftig jordskjelv, for en Herrens engel steg ned fra himmelen, gikk fram og rullet steinen til side og […]

[ Les mer ]

Gudstjeneste på nett, Maria budskapsdag v/ Peter Johansen

Granly kirke 21. mars 2021 Luk 1,46-55 46 Da sa Maria:          «Min sjel opphøyer Herren,              47 og min ånd fryder seg i Gud, min frelser.              48 For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom.          Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig,              49 for store ting har han gjort mot meg,          han, den mektige; hellig er hans navn.              50 Fra slekt til […]

[ Les mer ]

Nettsendt familiegudstjenste 3.s.i fastetiden v/ Erling Rantrud

Ef 6,10-18 10 Til slutt: Bli sterke i Herren, i hans veldige kraft! 11 Ta på Guds fulle rustning, så dere kan stå dere mot djevelens listige knep. 12 For vår kamp er ikke mot kjøtt og blod, men mot makter og åndskrefter, mot verdens herskere i dette mørket, mot ondskapens åndehær i himmelrommet. 13 Ta derfor på Guds fulle rustning, så […]

[ Les mer ]

Møte 2. søndag i fastetiden v/ Lillian Kallasten

Granly kirke 28. februar 2021 1Mos 3, 8-19  8 Da hørte de lyden av Herren Gud som vandret omkring i hagen i den svale kveldsbrisen. Og mannen og kvinnen gjemte seg for Herren Gud blant trærne i hagen.  9 Men Herren Gud ropte på mannen og sa: «Hvor er du?» 10 Han svarte: «Jeg hørte lyden av deg i hagen […]

[ Les mer ]

Gudstjeneste på nett 1.s.i fastetiden v/ Peter Johansen

Granly kirke 21. februar 2021 Matt 16,21-23 21 Fra da av begynte Jesus Kristus å gjøre det klart for disiplene sine at han måtte dra til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la ham lide mye. Han skulle bli slått i hjel, og den tredje dagen skulle han reises opp. 22 Da tok Peter […]

[ Les mer ]

Familiegudstjeneste, Kristi forklarelsesdag v/ Peter Johansen.

Granly kirke 7. februar 2021 Mark 9,2-13 2 Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og Johannes og førte dem opp på et høyt fjell, hvor de var alene. Der ble han forvandlet for øynene på dem, 3 og klærne hans ble så skinnende hvite at ingen som bleker klær her på jorden, kan få dem […]

[ Les mer ]