Søndag – når storfamilien møtes

Søndag er kirkedag. Hver søndag klokken 11 samles vi enten til gudstjeneste eller søndagsmøte. Her er selvsagt alle velkomne, store og små, og det er egen søndagsskole for barna.

Første søndag i hver måned er det normalt familiegudstjeneste eller familiemøte.

De aller fleste gudstjenestene forrettes av vår egen prest Peter Johansen. Noen ganger får vi besøk av en annen prest i DELK. Vi feirer nattverd på mange av gudstjenestene.

På søndagsmøtene taler frivillige i menigheten eller gjestepredikanter. Frivillige er også engasjert blant annet som møteledere, forbedere og musikere. Totalt sett gir dette en god variasjon i innhold og form.

Vi har søndagsskole når det ikke er familiegudstjeneste, familiemøter eller skolens ferier. Noen ganger deltar klasser fra skolen i møter eller gudstjenester. Regelmessig har vi kirkekaffe, som er en sosial samling over en kopp kaffe og noe å bite i. Dette danner en hyggelig avslutning.