Søndagsmøte 2. august

Søndag 2. august kl. 11 inviterer vi til møte med tale av Lars Håkon Slette.

Han taler over prekenteksten fra Rom. 8,31-39. Siste vers (v. 39) er teksten på bildet over.

Emilie Minnesjord synger og spiller. Det blir kollekt til lokalt menighetsarbeid.

Det er god plass til alle som ønsker å komme i kirken. I tillegg sendes møtet på nett, via Teams.

Det blir registering ved inngangen. Velkommen til kirken!