Søndagsmøte med Evangeliesenteret

Søndag 14. juni kl. 11 inviterer vi til møte med besøk fra Evangeliesenteret og tale av Stian Ludvigsen .

Møtet er åpent for inntil 50 deltakere, og sendes også på nett.

Vimeolinken til møtet er fjernet pga. TONO-regler.

Påmelding til Rina diakon på pm, tlf (gjerne SMS) eller e-post. 92657641 / Rina.husby@delk.no – innen lørdag kl. 18.00.

Kollekt til Evangeliesenterets kontaktkafé i Tønsberg. Gaven kan gis på Vipps 11545 eller kontonummer 2400 23 80478.

Velkommen!