Søndagsmøte på nett

Såmannssøndagen 31. januar inviterer vi til nettsendt møte kl. 11.

Arvid Ludvigsen taler, og bibeldagen markeres. Det blir kollekt til bibelspredning – gjennom Bibelselskapet. Gaven kan gis på Vipps 11545.

Lenken til møtet ble fjernet etter en uke.

For mer informasjon om bibler til Cuba, kan du klikke her.