Møte på nett 26. april

Søndag 26. april kl. 11 inviterer vi igjen til møte på nett, denne gangen med tale av diakon Rina B. Husby

Møtet sendes fra kirken, på Facebook i gruppa «Granly menighet – info om hva som skjer!» Dette er en lukket gruppe, men alle som ønsker kan bli medlem:)

Denne søndagen handler prekenteksten om den gode hyrden (Joh 10,11-18). Rina har på Facebook oppfordret barn og ungdom til å tegne noe som hun kan bruke i forbindelse med talen.
Signe Britt Baksaas spiller og det blir kollekt til lokalt menighetsarbeid. Den kan gis på Vipps 11545 eller via andre alternativer, med og uten skattefradrag, som du finner info om her: https://granlymenighet.no/gaver/

Velkommen til å følge sendingen!