Søndagsmøte på nett

Vi kan ikke samles i kirken nå, men søndag 10. januar kl. 11 sender vi et nettmøte fra kirken.

Georg Stensland taler over Mark. 1,3-11 om Jesu dåp.
May og Ingrid Grytnes deltar med sang og musikk.

Det blir kollekt til Evangeliesenterets kontaktkafé i Tønsberg. Bruk Vipps nr. 11545 (Granly menighet).
Velkommen til å følge sendingen! Linken er nå fjernet.

Hvis noen ønsker å lese talen finnes den her og i en lang versjon her.