Søndagsskole

Vi ønsker at barna skal ha en naturlig og sentral plass i menigheten.

Barna er velkommen til søndagsskole. Vi møtes inne i kirken og går til søndagsskole før talen. Vi bruker Sprell levende-opplegg fra Søndagsskolen Norge, og andre opplegg tilrettelagt for barn. Bibelfortelling formidlet på ulike måter, sang, lek og aktiviteter er noe av det vi er sammen om. Søndagsskolen er stor sett delt inn i to grupper. En for de som er til og med 2. klasse og en fra 3. klasse og oppover.