Stor dugnadsinnsats på Granly

To nye flotte rom på Granly – til søndagsskole, ungdom, kirkestue, møterom, private samlinger og musikkrom for skolen.

Tirsdag kveld 3. september ble redskap ryddet ut og gulvene støvsugd i de nye rommene på Granly. Den ordinære dugnaden er nå slutt og vi sender en stor takk til alle som har bidratt til fullføring av prosjektet enten gjennom planlegging, fysisk arbeid, bønner og gode tanker, servering til dugnadsgjengen eller økonomisk. En særlig takk til prosjektleder Mattis Bording og dugnadsleder Jon Krokeborg som har ledet arbeidet i disse fire månedene.

Men selv om den ordinære dugnaden nå avsluttes gjenstår det litt før alt er helt ferdig. Ventilasjon og varmepumper venter på sluttmontering, men det gjør vi ikke selv. Og så er det en foldedør mellom rommene som er montert, men som er feil levert fra leverandøren. Her kommer det ny dør. Når den er på plass er det litt foringer og listverk som gjenstår. Og så er ikke branndøra inn til kirken kommet ennå. Nå skal rommene innredes med møbler, skap, gardiner mv., og da blir det behov for litt dugnadsarbeid for montering.

Det er gjort en grundig rehabilitering av gulv, vegger, tak, dører, vinduer og elektrisk anlegg, nytt ventilasjonsanlegg og nytt kjøkken.

Nå håper vi at rommene blir godt mottatt av alle brukergruppene og at dette vil bli til velsignelse for menigheten og alle som skal bruke dem.

Flere bilder ser du bildestripen over.

Tekst: Menighetsutvalget
Foto: Berit Ludvigsen

Artikkelen er publisert 6. september 2019