Strikkekafé med misjon i Granly menighet

Mandag 27. januar var det for første gang Strikkekafé med misjonsinnslag og loddsalg på Granly. Her kan du møte med eller uten håndarbeid. Og alle er virkelig velkomne!

Granly menighet har pusset opp den gamle kirkestua og fått nye, flotte lokaler, Granlystuene.

Vi håpet å samle mange til strikkekafé, og denne kvelden møtte 15 damer. Det var veldig hyggelig at også en mann, Tormod, møtte opp, selvfølgelig som fotograf, men tok seg god tid sammen med oss.

Beate åpnet med en andakt. Så serverte vi kaffe, te, kake og frukt, mens loddsalget pågikk. Det innbrakte 1000 kr til misjonen. Flere hatt tatt med rimelige gevinster, men hos vinneren skapte det likevel glede.

Beate viste bilder og fortalte om Iota korset, Stefanusalliansen og Åpne dører. Det hele ble avsluttet med oppvask – og bønn.

Jeg syntes iallfall det var en veldig fin kveld og var glad for at det kom så mange.

Neste strikkekafé blir mandag 24. februar kl. 19.00, og da vil vi gjerne se enda flere!

Tekst: Sissel Bergan 

Bildet viser de 15 damene samlet i den ene av de to nye Granlystuene. Foto: TFR

Artikkelen er publisert 28. januar 2020