Superkoret

Barnekoret vårt heter Superkoret.

Superkoret startet høsten 2014, og består av ca 20 medlemmer i alderen 2-7 klasse.

Vi øver tirsdager i ulik uke og onsdager i lik uke.
Øvelsene begynner med frukt kl 14.10, rett etter skoletid. Vi synger inne i kirken fra 14.30 til 15.30.

Noen ganger synger vi i kirken på møter eller gudstjenester  – eller andre arrangementer.

Nye som har lyst til å være med, er alltid velkommen!

Ønsker du mer informasjon eller har spørsmål. Her finner du kontaktinformasjon.

Fakta

Nye som har lyst til å være med, er alltid velkommen!