Ukjent med Facebook?

Vi har fått signaler om at noen av våre medlemmer ønsker å følge nettgudstjenestene våre på Facebook, men er ukjent med denne plattformen. Diakon Rina B. Husby har derfor laget en liten beskrivelse:

De aller fleste har nok hørt om Facebook. Det er et slags sosialt møtested på internett. Granly menighet har sin egen gruppe der, den heter «Granly menighet – info om hva som skjer». Det sier seg kanskje selv, men man kan ha Facebook både på pc, nettbrett og telefon. For å begynne å bruke Facebook, må man opprette en profil, lage en bruker der. Sjekk facebook.com, så står det der hva man skal gjøre.  I tillegg til å være oppslagstavle, legger vi nå ut en forenklet versjon av gudstjenester der. Det går an å se direkte (det heter live-stream), kl 11 på søndag (og helligdager, se program), eller i etterkant. Det er mulighet for å kommentere, men det er absolutt ikke nødvendig.  For å komme inn og se på gudstjenestene og det som blir lagt ut, må man være medlem av Facebookgruppa.  Du søker opp denne gruppa (Granly menighet – info om hva som skjer), og ber om å bli medlem. Det går ganske fort å bli det.

En annen gruppe som er populær nå i disse koronatider, er den som heter «Bibel og bønn i hverdagen. Moe menighet og kirken i Langgata». Her legger presten Erling Ranterud ut små andakter hver dag. Fint å se og å høre! Medlemskap søkes på samme måte i denne gruppa.

Veldig mange kirker og menigheter er svært oppfinnsomme for tiden, så sjekk litt rundt. Mange har gode aktiviteter, bønnesamlinger og sendinger.