Ungdommer, søndagssamlinger og DELuKs – en perfekt match?

Eldsterådet i Granly menighet ønsker at ungdomsarbeidet skal vokse og utvikles, men også at ungdommer og unge voksne på linje med alle andre aldersgrupper deltar og bidrar på menighetens hovedsamlinger på søndagene.

 

Derfor vil vi invitere til en kveld for analyse og idemyldring.

Selvsagt er vi glade for det vi allerede har, men vi vil få til mer, nå flere og beholde flere. Særlig drømmer vi om hvordan menighetens hovedsamlinger (gudstjenester og søndagsmøter) skal bli en naturlig møteplass for alle aldre (0-99 år) uten aldersluker.

Vi vil da prøve å analysere situasjonen og tenke praktisk om hvilke skritt vi kan ta i Granly menighet.

 

Analyse av situasjonen:

 • Hva er det som gjør at mange ungdommer slutter å gå på gudstjenestene/søndagsmøtene våre?
 • Hva skal til for at gudstjenester og søndagsmøter skal bli en samlingsplass også for tenåringer og unge voksne?
 • Hva er det som skaper tro og hva er det som gjør at ungdommene beholder troen på Jesus og frimodigheten i ungdomstiden og som unge voksne?
 • Hva er det som gjør at ungdommene mister troen på Jesus og/eller frimodigheten i ungdomstiden og som unge voksne?
 • Hvilken roller spiller voksne forbilder i troen for ungdommene i Granly?
 • Hvilken rolle kan voksne spille som forbilder i troen på og etterfølgelsen av Jesus?

 

Praktiske skritt:

 • Hva gjør vi allerede som er bra?
 • Hva kan vi videreutvikle?
 • På hvilke områder må vi tenke helt nytt?

 

Kveldens form:

 • Møtet er åpent og alle som har et engasjement for ungdommer og Jesus er hjertelig velkomne
 • Vi vil be til Gud om visdom og mot til å gå den veien Den Hellige Ånd leder oss
 • Noen vil bli utfordret til å holde korte innledninger.
 • Alle vil få mulighet til å framføre sine tanker

 

Vi innser at en kveld ikke er nok for å behandle temaet «ungdomsarbeid i Granly menighet», men vi håper å komme noen skritt videre.

Dato: 27. mars kl. 18:30-21:30!

 

Arrangør: ER i Granly

 

Artikkelen er publisert 6. mars 2019