Velkommen til Granlystuene!

Søndag 15. desember ble Granlystuene åpnet – med fanfare av musikerne Stellef, Adam og Anders før ordfører Petter Berg holdt tale og klippet snora.  Stuene har blitt så fine! Prosjektet som startet i mai 2019 har kostet ca. 700.000 kr. og er i hovedsak utført på dugnad – et sted mellom 900 og 1000 dugnadstimer. Det er blitt to lune og fine rom som kan brukes hver for seg eller som ett stort rom av unge og gamle til møter og ulike samlinger i menighetens regi. 

Det største rommet skal fortsatt brukes til musikkundervisning på Granly skole.  Stuene kan også leies av medlemmer i menigheten til private samlinger (ikke barnebursdager). Reservering av rommene til møter og samlinger gjøres inntil videre ved å skrive på kalenderen i kirkegangen. Vi tror de nye stuene vil bli til nytte og glede for mange, og håper at alle vil behandle rommene pent og rydde etter seg.

Menighetsutvalget utropte to vinnere av navnekonkurransen, Anne Karine Døvik og Arvid Ludvigsen, som begge hadde foreslått ”Granlystuene”.

De som har ledet arbeidet; prosjektleder Mattis Bording, dugnadsleder Jon Krokeborg og interiøransvarlige Anne Pernille Gilje, Aud Fevang og Grete Liland fikk takk og blomster, og alle fikk sjokolade, pepperkaker og drikke – og en god prat.

Dugnadsarbeid gjør godt i fellesskapet, vi jobber sammen, lærer noe nytt og blir bedre kjent med hverandre.  Det som startet med en E-post fra ungdommene i DELuKs for et år siden med ønske om oppussing og større plass, er nå blitt til to brukervennlige rom med kjøkken, arbeidsbord, sofagrupper – og plass til mange.  Vi håper Granlystuene vil bli til velsignelse for fellesskapet i menigheten.

Hvis du ikke har vært der, må du gjerne komme og se!

Menighetsutvalget i Granly menighet, desember 2019

Berit R. Ludvigsen

Artikkelen er publisert 19. desember 2019