Vil du engasjere deg?

Det er mange måter å engasjere seg i menigheten på. Det dreier seg både om forbønn, søndagsskoleledere, kirketjenere, kirkekaffe og diverse utvalg.

Akkurat nå har vi konkrete behov for noen som kan gå inn i tjeneste i bevertingskomiteen og diakoniet.

Eller har du lyst til å være kirkevert?

Kontakt oss.