Vil du engasjere deg?

Det er mange måter å engasjere seg i menigheten på. Det dreier seg både om forbønn, søndagsskoleledere, kirketjenere, kirkekaffe og diverse utvalg.

Hvis du kan tenke deg å være med i en type tjeneste er du velkommen til ta kontakt. Se kontaktinfo her: Kontakt oss.